Szállások A-Z Akciós ajánlatok Hasznos infromációk Harkányról Kapcsolat
 
 
  
 
 

A Gyógyfürdő története

A Harkányi Gyógyfürdő megalapítása

A harkányi gyógyvíz felfedezésének idejéről több monda is kering. Egyik szerint jóval a gyógyforrás ma ismeretes felfedezése előtt, az itt lakóknak tudomásuk volt Harkány keleti részén egy melegvizű forrásról, de ez az évek során elláposodott. A XVIII. századi uradalmi térképvázlatokon Harkány községben „Büdösrét” elnevezésű hely szerepel, ami nevéből következtetve valószínűleg a kénes vízre utal. Egy szájhagyomány úgy tartja, hogy Máriagyűd hegyi lankái közt bugyogott egy melegvizű forrás. Olyan monda is kering, miszerint már a törökök is fürdőikbe Harkány gyógyvizét vezették, de a Dráva áradása ezt a forrást eliszaposította. Bár számos monda ismeretes Harkány melegvizű gyógyforrásának felfedezéséről, ezek a történetek közül egyik sem nyert bizonyítást. A kiváló természettudós Kitaibel Pál baranyai utazásai során említést tesz Harkány forrásairól.

Az azonban tény, hogy Harkány különleges gyógyvizének felfedezése és hasznosítása egész az 1800-as évekig nyúlik vissza. Batthyány Antal, Harkány földesurának birtokain folyó csatornázási munkálatok közben 1823-ban derült fény Harkány területén található természeti kincsre, a harkányi kénes gyógyvíz forrásra. Az ásási munkálatok során több helyen is fölbugyogott a földből a kénes meleg víz, aminek gyógyító hatását először az ott dolgozó munkások tapasztalták. Erről az eseményről is több monda kering, de abban mindegyik történet egyezik, hogy Pogány János máriagyűdi munkás, kinek lába térdtől talpig dagadt volt és szaggató fájdalmaktól kínoztatott annyira, hogy csak bot segítségével volt képes járni, mezítláb a gyógyvizes iszapban dolgozva, később lábát rendszeresen fürösztve, teljesen meggyógyult. Így bizonyítottá vált Harkány gyógyvizének jótékony hatása.

1824-ben Patkovics József és Berks Péter geológus javaslatait követve a főforrás köré kádakat helyeztek, felállítottak néhány fürdőszobát és társalgót. Így indult Harkány gyógyfürdőjének története. Harkány első fürdőévadjának ez az év tekinthető.

Batthyány Antal halála után, fia Batthyány Kázmér, a reformnemzedék lelkes és jeles képviselője vette kezébe a térség irányítását. Még 10 szobával bővítette a szállodát és abban az időben állandó kertész irányítása mellett kezdték meg a fürdő körüli parkterület kialakítását. Harkány arculatának ma is meghatározó eleme a mára ősfás fürdőkert.

A szabadságharc leverése után elkobozták a család birtokait, de 1860-ban a család közkegyelmet kapott, így a siklósi uradalom, Harkány és Harkányfürdő ismét a Batthyány család birtokába került. A fürdő tulajdonjoga Batthyány Kázmér bátyjának, Gusztávnak a gyermekeire szállt. Az idősebb fiú, Batthyány Ödön vette kézbe az uradalom irányítását. Ekkor Harkány és a fürdő ismét fellendülésnek indult. Ez a korszak meghatározó volt Harkány és gyógyfürdője életében.
A Batthyány Ödön szorgalmazta ártézi kutak beindítása, és a víz kémiai összetételének megállapítása sokban hozzájárultak Harkány és a harkányi gyógyfürdő jövőjének megalapozásához.

A Harkányi Gyógyfürdő története

Amint arról már szó esett, a harkányi gyógyfürdő megalapítása a Batthyány család nevéhez fűződik. Az első tulajdonos Batthyány Antal fektette le a harkányi gyógyfürdő alappilléreit és beruházásainak köszönhetően Harkány kedvelt fürdőhellyé vált. Az első lépésként a hőforrás köré történő kádak kihelyezése után 1828-ra elkészült egy 28 szobás szálloda a fürdővendégek részére. Ez az épület még ma is áll, a harkányi gyógyfürdőkórház „A” épülete. Maga a fürdő körüli erdős rész kijelölése után megkezdődött Harkány és a fürdőpark kialakítása.

A fürdő működésének első éveiben meghatároztak bizonyos alapszabályokat. Többek között a fürdő látogatását orvosi javaslathoz kötötték. Rövidesen megszabták az első belépődíjakat is, azonban egy 1828-as jelentés tanúsítja, hogy a szegényebb rétegek számára a fürdő ingyenesen volt látogatható.

A gróf halála után fia, Batthyány Kázmér vette át a birtokok és egyben Harkány és a harkányi gyógyfürdő irányítását. Saját kertészt alkalmazott, így a fürdő környezetét is mesés parkká alakították. Újabb 10 szobát építtetett a szállodához és korszerűsítette a már meglévőket. Neki köszönhetően Harkány pezsgő fürdőélet helyszínévé vált. Az 1840-es években Harkány páratlan fellendülésnek örvendhetett. A harkányi gyógyfürdő Batthyány Kázmér idejében érte el azt a szintet, ami hosszú időn keresztül megszabta karakterét.

Az eliszaposodás problémáját nem sikerült teljesen kiiktatni, de tettek lépeseket a korszerűbb és gördülékenyebb üzemeltetés érdekében. Ezekben az években Harkány és a harkányi gyógyfürdő teljes területét korszerűsítették és magasabb színvonalra emelték. Elkészült az új, patinás fürdőépület is. A valódi elismerést Harkány számára az 1845-ös év hozta meg, amikor a Pécsett megrendezett magyar orvosok és természettudósok konferenciájának résztvevőit Batthyány Kázmér vendégül látta és megmutatta nekik a fürdőt, ami ámulatot váltott ki és messze földön elterjesztette jó hírét.

Az 1848-49-es szabadságharc bukása után a családtól elkobozták birtokaikat, így Harkány és a harkányi gyógyfürdő életében a hanyatlás évei következtek. Az igazgatóság nem fordított figyelmet a karbantartásra, csak a bevétel iránt volt érdekelt. Harkány 1860-ban amnesztia során visszakerült a Batthyány család tulajdonába. Harkány és a harkányi gyógyfürdő életében újabb jelentős fejlődési korszak következett.

A fürdő kiegyensúlyozott működésében korlátokat szabott a források feltörési helyének változása, illetve a feltörő víz mennyisége és minősége sem volt állandó. Batthyány Ödön utasítására a Harkány és a fürdőintézőség felkérte Zsigmondy Vilmos mérnököt a probléma megoldására, aki 1865-ben próbafúrásokat végzett Harkány területén a harkányi gyógyvíz feltörési helyének állandósítására. Harkány első termálkút fúrási munkálatai 1866. júniusa és szeptembere között zajlottak. Létrejöttével 34,77 m mélyről percenként 1200 l, 62,5 C-os vízhez sikerült hozzájutni. Zsigmondy Béla közreműködésével 1877-ben Harkány átadta a második harkányi ártézi kutat, melyből 38,7 m- mélyről percenként 600 l, 63,7 C-os víz tört elő. Ezek a kutak egészen az 1960-as évekig üzemeltek és biztosították Harkány számára a gyógyvizet.

A harkányi gyógyfürdő hosszú távú működésének másik elengedhetetlen mozzanata a víz összetételének pontos meghatározása volt. A harkányi gyógyvíz kémiai összetételének megállapítása Than Antal nevéhez fűződik és így neki köszönhető a harkányi gyógyvíz hatásának bizonyítása is. Nevét ma Harkány város gyógyszertára viseli. 1927-ben megismételték a kémiai vizsgálatokat, melyek után a Magyar Királyi Földtani Intézet megbízott vegyésze a következőket írta:

„E kémiai elemzési adatokból kitűnik az, hogy a víz a kénes hévizek legkiválóbbjai közé tartozik. A forrás régi Than elemzései eredményét az új elemzési eredményekkel összehasonlítva látjuk, hogy az összetétel teljesen állandó, az alkotórészek viszonya ugyanaz. Mindössze a víz valamivel töményebb lett.”

Az 1860-as években a Batthyány család birtokainak jelentős része eladásra került és így az új tulajdonos a Benyovszky család lett. Harkány és a fürdő irányítója immáron Benyovszky Móric gróf, aki még abban az évben bérbe adta a fürdőt. A tulajdonos nem szorgalmazott fejlesztéseket, a haszon érdekelte. A következő években a fürdő többször is „gazdát cserélt” a bérlők személyében.

Az 1870-es évek elején létrehozták a „közös medencefürdőt”. Ezt váltotta fel később az ún. „Ilona fürdő. A fürdő működésének első szabályozása is ezekben az években történt meg, melynek keretében Harkányfürdő a magyarországi I. osztályú gyógyfürdők közé került besorolásra.

Az első világháború törést jelentett Harkány és a harkányi gyógyfürdő életében. 1922 után a fürdőkomplexum teljes felújításra szorult. Az akkori tulajdonos Benyovszky család nem tudta megkezdeni a szükséges munkálatokat, így 40 évre haszonbérleti szerződésre léptek Antal Jenővel, aki előtte 7 évig volt a Hévízi szálloda és fürdő bérlője. Képesítése biztosítékot jelentett a fürdőben szükséges korszerűsítések elvégzésére Az ő irányítása alatt a harkányi fürdőben számos beruházás valósult meg.

A pécsi törvényszék Harkány Gyógyfürdő Vállalat néven bejegyezte a fürdőt. 1935-ben, a bérlő halála után újabb 30 évre adták ki Harkányfürdő bérleti jogát.1941-ben a harkányi gyógyfürdő részvénytársasággá alakult, Harkány Gyógyfürdő Bérleti Társaság néven. A Harkány Gyógyfürdő Vállalatot 1949-ben államosították.

A harkányi fürdőhöz kapcsolódva 1954 októberében kezdte meg működését a harkányi gyógyfürdőkórház. A kórház igazgatójává 1955-ben egy fiatal, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett orvost, Dr. Barla Szabó Sándort nevezték ki. A forradalom támogatása miatt leváltották, de 1959-től ismét ő került a gyógyfürdőkórház élére. Miután 1966-ban átadta helyét másnak, továbbra is gondot viselt az intézmény sorsáról. Méltán nevezhetjük a harkányi gyógykórház megalapítójának. Munkássága alatt a kórházat 220 ágyasra bővítették. Tudományos munkássága keretein belül kifejlesztette az „Arthrofluor kenőcsöt, amit 1965-ben szabadalmaztatott is.

Harkány és a harkányi gyógyfürdő ma az ország egyik legjobb, nemzetközi szintű fürdőhelye.